Điều khoản dịch vụ

Cảm ơn bạn đã duyệt trang web bkklong. Bạn có thể truy cập hoặc sử dụng Trang web hoặc các dịch vụ liên quan theo Điều khoản dịch vụ sau đây và bất kỳ quy định nào khác được đề cập trên trang web này. Khi sử dụng Dịch vụ này, chẳng hạn như đặt hàng các sản phẩm trên trang web này, tức là bạn đã nhất trí với tất cả các điều khoản dịch vụ này. Thỏa thuận này không công nhận bất kỳ mối quan hệ nào (hợp tác, thuê làm hoặc các hình thức khác) với bạn. Thỏa thuận này không đại diện cho bạn. Có quyền thay đổi trang web này, các chính sách và thỏa thuận liên quan, tuyên bố về quyền riêng tư và các Điều khoản dịch vụ này bất cứ lúc nào đều được giữ lại. Bạn nên định kỳ truy cập trang web này để xem xét các chính sách và thỏa thuận, tuyên bố về quyền riêng tư và cập nhật hoặc thay đổi đối với các Điều khoản dịch vụ này.

 

Tất cả các phần mềm và nội dung của sở hữu trí tuệ (được định nghĩa là, hoặc bao gồm bất kỳ văn bản, âm thanh hoặc âm nhạc, bộ phim, video và hình ảnh ) đều là tài sản của sở hữu trí tuệ và được bảo vệ bởi sở hữu trí tuệ, luật bản quyền và công ước quốc tế. Trang web này chỉ dành cho sử dụng cá nhân và phi thương mại. Nội dung có thể được sử dụng cho mọi mục đích phi cá nhân và / hoặc phi thương mại nếu được trao quyền cụ thể và / hoặc bởi được bên thứ ba giao quyền. Bạn không được phát, sao chép, bán nội dung của bất kỳ trang web nào mà không có sự đồng ý hoặc cho phép. Bất kỳ hành vi trái phép nào đều có thể dẫn đến hình phạt dân sự hoặc trừng phạt hình sự.

 

Quyền thu hồi hoặc sửa đổi bất kỳ dịch vụ nào mà không cần thông báo trước được giữ lại. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ việc sử dụng trang web này bất cứ lúc nào hoặc vì bất kỳ lý do nào.

 

Mô tả sản phẩm

 

Chúng tôi hếc sức cố gắng đảm bảo rằng các mô tả nội dung và sản phẩm của trang web này là chính xác và đầy đủ. Nhưng chúng tôi không nhất định đảm bảo rằng các mô tả nội dung và sản phẩm là chính xác, đầy đủ, tận mới và không sai lầm. Nếu bạn cảm thấy rằng sản phẩm được cung cấp không phù hợp với mô tả, vui lòng tham khảo các chính sách đổi trả hàng vàtrả tiền lại của chúng tôi.

 

Giá cả

 

Giá chỉ định trên trang web này là NTD. Trừ khi xảy ra lỗi rõ ràng, đơn hàng của bạn sẽ được chấp nhận khi thanh toán theo giá hiển thị trên trang web này. Chúng tôi ra sức đảm bảo rằng tất cả các giá hiển thị trên trang web này là chính xác, nhưng không thể đảm bảo rằng tất cả các giá cả là chính xác và chúng tôi có quyền sửa đổi bất kỳ lỗi nào. Nếu chúng tôi thấy rằng bất kỳ sản phẩm nào bạn đã đặt hàng có giá sai, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn sớm nhất, tại thời điểm đó bạn có thể chọn xác nhận lại hoặc hủy đơn hàng. Nếu không thể liên lạc với bạn, chúng tôi sẽ coi đơn hàng là đơn hàng hủy.

 

Chấp nhận đơn hàng

 

 

Khi bạn nhập vào thông tin cá nhânthông tin thanh toán và gửi đơn hàng, chúng tôi sẽ gửi email cho bạn để xác nhận bạn đã nhận được đơn hàng. Email này chỉ xác nhận bạn đã nhậnđược đơn hàng và không phải là chấp nhận đơn hàng. Khi chúng tôi gửi cho bạn một email xác nhận rằng hàng hóa đã được chuyển đi, đơn hàng của bạn đã được chấp nhận và hợp đồng của bạn đã được hoàn thành. Chỉ các mặt hàng được liệt kê trong email xác nhận được gửi khi mặt hàng được vận chuyển mới được bao gồm trong hợp đồng này.

 

Quyền dự trữ không chấp nhận đơn hàng vì bất kỳ lý do nào. Lý do bao gồm nhưng không hạn chế ở một trong những điều sau đây:

 

a) Các sản phẩm mà bạn đặt hàng đã hết hàng, hoặc đã bị rút về vì không đạt được các tiêu chuẩn chất lượng của chúng tôi hoặc vì một hoặc tất cả các sản phẩm đã đặt hàng đủ điều kiện để hạn chế vận chuyển.

 

b) Chúng tôi phát hiện thấy giá cả hoặc mô tả sản phẩm không chính xác

 

c) Chúng tôi không  quyền thanh toán

 

d) Bạn không đủ điều kiện để mua hàng như được quy định trong Điều khoản dịch vụ

 

Nếu có bất kỳ vấn đề nào với đơn hàng của bạn, đội ngũ dịch vụ khách hàng của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn sớm nhất.

 

Giao hàng và nhận hàng

 

Khi bạn đặt hàng trên trang web, bạn sẽ nhận được lời nhắc về thời gian giao hàng dự kiến. Đội ngũ chuyển phát hàng sẽ cố gắng hoàn thành việc giao hàng trong thời gian dự kiến, nhưng không thể đảm bảo rằng hàng hóa sẽ được giao cho bạn trong thời gian dự kiến.

 

Mua bảo hiểm cho mỗi đơn hàng trong khi giao hàng cho đến khi hàng hóa được giao hoặc nhận hàng. Khi bạn nhận hàng, bạn sẽ cần phải ký xác nhận. Sau khi ký tên, bạn sẽ chịu trách nhiệm về hàng hóa. Nếu người nhận hàng không phải là người mua ban đầu, hoặc nếu là món quà , bạn chấp nhận việc ký tên của người trên làm bằng chứng giao hàng và cho biết rằng đơn hàng của bạn đã được hoàn thành và chấp nhận chuyển giao trách nhiệm liên quan. Giữ lại quyền cập nhật chính sách vận chuyển có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

 

Trả hàng

 

Chúng tôi hy vọng sẽ cung cấp cho bạn trải nghiệm mua sắm online tốt nhất, vì vậy có chính sách hoàn trả miễn phí bất kỳ lý do gì. Nếu bạn không hài lòng với sản phẩm vì bất kỳ lý do gì, bạn có thể trả lại hàng và được hoàn lại tiền đầy đủ.

 

a) Khách hàng có thể trả lại hàng trong vòng 7 ngày sau khi đặt hàng

 

b) Các hàng hóa trả lại phải được duy trì sản phẩm ban đầutức là chưa mặc hoặc đi / sử dụng, được đặt trong hộp bao bì và túi bao bì với nhãn hiệu ban đầu mà không bị hư hại, và tất cả các tem nhãn mác quần áo còn nguyên vẹn.

 

Nếu bạn muốn trả lại hàng, vui lòng điền bảng trả lại nhận được tại thời điểm giao hàng và gửi cho chúng tôi với các mặt hàng đóng gói ban đầu. Nếu bạn không có bảng trả hàng, vui lòng gọi điện cho đội ngũ dịch vụ khách hàng của chúng tôi và chúng tôi sẽ gửi lại cho bạn qua email.

 

Xin lưu ý rằng không trả về phí vận chuyển khi trả hàng.

 

Quyền lợi của bạn

 

Các Điều khoản dịch vụ này không ảnh hưởng đến quyền lợi của bạn theo luật pháp Đài Loan.

 

Trách nhiệm

 

Các ý kiến trên trang web này bất lỳ là nhà thiết kế, công ty hoặc bên thứ ba và các nhân viên liên quan bán sản phẩm trên trang web này với bất kỳ phương tiện truyền thông nào đều hoàn toàn là ý kiến cá nhân. Nó không chịu trách nhiệm bất kỳ ý kiến nào, và những ý kiến như vậy không chắc chắn là quan điểm của công ty.

 

Không đảm bảo sử dụng trang web và dịch vụ này là chính xác, và cũng không đảm bảo rằng trang web này hoặc các máy chủ hỗ trợ trang web này không có vi-rút hoặc các thành phần gây hại khác. Chúng tôi khuyến nghị tất cả mọi người dùng của trang web này đảm bảo rằng đã cài đặt phần mềm mới nhất, bao gồm cả phần mềm chống vi-rút.

 

Một số điều có thể xảy ra không phải là phạm vi giám sát của công ty tôi, chẳng hạn như thời tiết tồi tệ. Trong những tình hình như vậy, chúng tôi sẽ nỗ lực duy trì dịch vụ, nhưng sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ việc không đáp ứng các Điều khoản dịch vụ này.