Đảm bảo đổi trả hàng

Điều cần biết về đi trả hàng

 

 Chấp nhận đổi trả hàng của người tiêu dùng, trong vòng 7 ngày  thời hạn bảo đi trả hàng, nếu vượt quá thời hạn này, đưc coi là đã nhn hàng, không thể đi trả hàng na.

 

 Nếu đóng gói hoặc phụ kiện bị hư hỏng hoặc mất, đổi trả hàng sẽ không được chấp nhận.

 

Nếu bạn muốn đi tr hàng, cần liên hệ với chúng tôi trong thời gian giới hạn để tránh những hiểu lầm và tranh chấp không cần thiết.

 

 Nếu sản phẩm không phải do tì vết hoặc biến chất, người tiêu dùng phải chịu chi phí vận chuyển trở lại.

 

Hy vọng rằng việc mua bán có thể là sự tin tưởng lẫn nhau và sự hiểu lẫn nhau. Nếu bạn có bất kỳ sự không hài lòng nào với hàng hóa, bạn muốn bày tỏ ý kiến của mình, chúng tôi rất vui khi lắng nghe.

 

Nếu sản phẩm  trong quá trình vận chuyển bị hư hỏng, vui lòng thông báo cho người bán lần đầu, và gửi trả lại sản phẩm bị lỗ, sau khi người bán nhận hàng và xác nhận sản phẩm bị lỗi, sẽ gửi sản phẩm mới tốt nhanh chóng

 

 Làm thế nào để xin đi trả hàng

 

 1. Đổi trả hàng vì nguyên nhân cá nhân: trong vòng 7 ngày t lúc nhận hàng, dưới tình hìnhkhông ảnh hưởng đến lần bán thứ hai, có thể gửi mail đến trung tâm dịch vụ hậu mãidịch vụ khách hàng hậu mãi sẽ chấp nhận yêu cầu của bạn trong vòng 1-3 ngày làm việc sau khi nhận được email, phí vận chuyển đổi trả hàng sẽ chịu do bạn.

 

 2. Đổi trả hàng vì nguyên nhân chất lượng: trong vòng 7 ngày từ lúc nhận hàng nhận hàng, hãy gửi email đến service@bkklong.com ca trung tâm dịch vụ hậu mãi, dịch vụ khách hànghậu mãi sẽ chấp nhận yêu cầu của bạn trong vòng 1-3 ngày làm việc sau khi nhận được email, phí vận chuyển được tạo ra bởi sự trở lại sẽ do chúng tôi chịu.

 

 3. Về việc đổi trả hàng: trong vòng 7 ngày từ lúc nhận hàng, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty bưu kiện, sau khi công ty bưu kiện nhận được hàng, công ty bưu kiện sẽ thông báo cho chúng tôi về các vấn đề liên quan đến hoàn tiền, công ty chúng tôi sẽ hoàn thành quá trình hoàn tiền trong 15 ngày làm việc.

 

 Khi đổi trả hàng, vui lòng ghi rõ: mã đơn hàng, họ tên, số điện thoại, và nhận địa chỉ trả lại với dịch vụ khách hàng trực tuyến 24 giờ

 

 Cách hủy đơn hàng

 

 Để hủy đơn hàng, bạn cần gửi email đến trung tâm dịch vụ hậu mãi và cho biết lý do có liên quan, nội dung của email sẽ cho biết số đơn hàng, h tên và số điện thoại của bạn.

 

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào sau khi nhận được sản phẩm, vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng trực tuyến hoặc gửi email đến service@bkklong.com, vui lòng thông báo cho chúng tôi tên và thông tin liên lạc và số đơn hàng của bạn, chúng tôi sẽ xử lý kịp thời cho bạn! "